Lån fra selskap til personlig aksjonær

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Regjeringen la onsdag 7. oktober fram sitt forslag til statsbudsjett. I den forbindelse er det foreslått at alle lån fra aksjeselskap til aksjonær skal beskattes som utbytte.

 

Forslaget går nærmere ut på at slike lån skattlegges etter aksjonærmodellen. Altså vil den delen av lånet som overstiger skjermingsfradraget, skattlegges som alminnelig inntekt hos aksjonæren. Nedbetaling av lån som tidligere er beskattet, foreslås behandlet som innskudd av ny kapital. Noe som er spesielt verdt å merke seg er at regelen vil gjelde fra 7. oktober 2015, altså ikke fra årsskiftet. Alle lån som tas opp eller der saldoen økes etter denne datoen, vil omfattes av reglene.

 

I følge regjeringen har det vært en kraftig økning i av lån fra selskap til personlig aksjonær etter innføring av aksjonærmodellen. De tror at mange vurderer dette som et godt alternativ til utbytte. På denne måten kan aksjonæren utsette utbyttebeskatningen. Regjeringen antar at de nye reglene vil innebære en besparelse for skatteetaten da det vil redusere behovet for kontrollvirksomhet. De skriver også at det vil bety at skatteyterne vil få klarere og enklere regler å forholde seg til.

 

Hvorvidt reglene blir vedtatt, får vi ikke vite før saken kommer opp for Stortinget senere i år.

 

Lurer du på noe om utbetaling av utbytte og beskatning, ta gjerne kontakt med oss.

 

Bildet er lånt fra Virke sine hjemmesider.