Halvt skattetrekk før jul

Skattedirektoratet har den siste tiden mottatt flere henvendelser med spørsmål om det er aktuelt å foreslå endringer i juletrekket for månedslønte. Etter skattebetalingsforskriften § 5-7-2 skal halvt trekk skje i desemberlønnen. 

Skattedirektoratet informerer om at de har igangsatt et arbeid med å endre forskriften for å åpne for at halvt trekk kan foretas i november måned, i stedet for desember måned. Dette arbeidet vil ikke bli ferdigstilt i tide for utbetaling av lønn i november inneværende år. 

På bakgrunn av det igangsatte arbeidet med endring av forskriften vil Skatteetaten i 2015 ikke foreta noen kontroll eller sanksjonering av arbeidsgivere som velger å utbetale lønn med halvt trekk i november, i stedet for desember. 

Kilde: Skatteetetan

Artikkelen er hentet fra Sticos: https://www.sticos.no/portal/Nyheter/TabId/91/ArtMID/483/ArticleID/326/Halvt-skattetrekk-foer-jul-.aspx