Ny tjeneste på Altinn

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Nå kan alle arbeidstakere, pensjonister og andre som mottar lønn logge seg på Altinn og se innsendte opplysninger om seg selv.

Den nye tjenesten, "Mine inntekter og arbeidsforhold", finner du under skjema og tjenester på Altinn. Du kan sjekke alle dine ansettelsesforhold og at arbeidsgiver har rapportert inn det han skal. Du slipper da å vente til selvangivelsen kommer på nyåret.

Oppdager du feil kan du kontakte arbeidsgiveren din, da de er den eneste som kan korrigere evt. feilopplysninger.

Arbeidsgiverne har ikke innsyn i rapporten om deg, og det er heller ikke mulig for arbeidsgivere å se at ansatte benytter seg av tjenesten.