Ny og viktig regelendring – innkreving av tilleggsskatt

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Hvis du tidligere har fått et krav om tilleggsskatt har du måttet betale denne, selv om du har klagd på vedtaket. Dette har til tider vært svært inngripende for skattebetaler.

Finansdepartementet har kommet med forslag om ny skatteforvaltningslov hvor de foreslår at innkrevingen av tilleggsskatt og overtredelsesgebyr utsettes til klagefristen er utløpt eller et eventuelt søksmål er avsluttet.  Den nye loven kan tidligst tre i kraft 1. januar 2017, men finansministeren har bedt Skattedirektoratet om å endre praksis fra 11. desember 2015. Disse reglene er fastsatt hos Skattedirektoratet fra 11. desember.

Reglene gjelder for de saker hvor vedtak om tilleggsskatt og  overtredelsesgebyr er fattet 11. desember 2015 eller senere.