Fritak for mva på leasing av elbil

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Fra 1. juli 2015 er leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier fritatt for merverdiavgift.

Fritaket for leasing skal avgrenses til utleie av kjøretøy hvor leieperioden i henhold til skriftlig avtale er minst 30 dager. Skattedirektoratet har uttalt seg om hvilket utstyr som kan leies ut sammen med elbilen uten at det skal beregnes merverdiavgift. For omsetning av elbilbatterier gjelder fritaket bare når selger vet at batteriet skal benyttes i kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift. 

De nye reglene kommer til anvendelse for varer/tjenster som er levert etter 1.juli 2015.

 

Bildet er hentet fra http://www.teslamotors.com/no_NO/models

Teksten er hentet fra https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/el-bil-fritaket/