Gode på elektronisk bilagsbehandling!

16. september var Tommy Bjørke på Daldata sitt årlige fagseminar, sammen med mer enn 150 andre regnskapsførere. Daldata leverer systemene som kontoret bruker, blant annet Duett Økonomisystem. Teamet var i hovedsak elektronisk bilagsbehandling og lansering av Duett sine oppussede "Min Side". De nye sidene gjør det lettere for kunder å fakturere selv, da de er langt mer selvforklarende enn de gamle. De gamle var vanskelige å finne fram i og ble av mange opplevd som for tungvinne. Flere av våre kunder vil kunne ha god nytte av dette, og vi ser veldig frem til å kunne presentere løsningen utover høsten.

Under seminaret ble Regnskap & Revisjon Valdres utpekt som et av regnskapskontorene som har kommet lengst på elektronisk bilagsbehandling. Dette er noe vi har jobbet mye med, og vi er derfor svært stolte av å bli dratt fram i en slik sammenheng!