Fradrag for kostnader til bom

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Etter at bommen ble satt opp i Sør- Aurdal har vi fått mange spørsmål om fradrag for kostnader til bom. Håper denne lille redegjørelsen vil hjelpe.

Bruker du bil og har faktiske utgifter til bom som til sammen overstiger kr 3 300 i året, kan du få fradrag for disse kostnadene hvis reisetiden med bil er to timer kortere tur-retur enn når du bruker rutegående transportmiddel. Fradrag for slike utgifter er begrenset til rimeligste betalingsmåte, det vil normalt si abonnementsordning, flerreisekort e.l. Er utgiftene på mer enn kr 3 300 per år, kan hele beløpet trekkes fra.

 

Kilder: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Jobb-og-utdanning/Fradrag-for-reiser-hjem--arbeid/Utgifter-til-bom-og-ferge/

Bildet er hentet her http://www.vegfinans.no/Aktuelt.aspx?PID=44&M=NewsV2&Action=1&NewsId=22