Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har fastsatt fristene for når meldinger må være mottatt for å være garantert registrering innen utgangen av 2015.

 

Elektronisk melding

Meldinger som sendes elektronisk har kortest saksbehandlingstid. Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober.

Gjennomføringsmelding og andre meldinger må være mottatt innen 10. desember.

 

Meldinger på papir

Meldinger på papir om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse må være mottatt innen 1. oktober.

Gjennomføringsmelding og andre meldinger på papir må være mottatt innen 30. november.

 

Les mer på http://brreg.no/nyheter/2015/09/registrering-foer-arsskiftet.html.

Artikkelen er hentet fra Revisorforeningen https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/frister-for-registrering-i-foretaksregisteret/