Må du tilbakeføre merverdiavgiften ved salg av varebil klasse 2?

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Et spørsmål som ofte dukker opp hvis man bestemmer seg for å selge en nyinnkjøpt varebil klasse 2, er om man har plikt til å beregne inngående merverdiavgift ved et eventuelt salg, og om man må tilbakeføre deler av den fradragsførte merverdiavgiften.

Utgangspunktet er at det ikke er noen plikt til å tilbakeføre merverdiavgift ved salg av en nyinnkjøpt varebil klasse 2, men det er likevel sider man må være oppmerksom på i forhold til avgiftsbehandlingen.

Det er fradrag for inngående merverdiavgift ved anskaffelse av varebil klasse 2. Kravet er at bilen kun skal brukes til fradragsberettigede formål i en avgiftspliktig virksomhet. 

Alle kjøretøy som omfattes av omregistreringsavgiften er fritatt for merverdiavgift ved salg. Det skal derfor ikke beregnes utgående merverdiavgift når du selger er brukt varebil. I noen tilfeller En årsak til dette kan være at virksomheten kan oppnå en økonomisk fordel da de får fradrag for den inngående merverdiavgiften, men ikke trenger å beregne utgående avgift.

Utgangspunktet er at man ikke har plikt til å foreta noen tilbakeføring ved salget. Det avgjørende er hva formålet med kjøpet av bilen var på anskaffelsestidspunktet. Hvis formålet var at bilen skulle benyttes i virksomheten, spiller det ingen rolle når salget blir gjennomført. Det kan likevel være vanskelig å bevise formålet med anskaffelsen, særlig hvis det går kort tid i mellom kjøp og salg. Andre forhold i vurderingen kan være hvem som kjøper bilen og om det er eventuelle omstruktureringer i selskapet som naturliggjør salget. De samme reglene kommer til anvendelse hvis varebilen ombygges til personbil.

Hvis avgiften ble fradragsført ved en feil ved anskaffelsestidspunktet, må hele avgiften tilbakeføres i den terminen den ble fradragsført.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen spørsmål til temaet.