Informasjon angående aksjonærregisteroppgaven for 2016

I disse dager sender Skatteetaten ut e-poster til alle aksjeselskaper med informasjon om innsending av aksjonærregisteroppgaven for 2016. Innsendingsfristen er 31. januar 2017.

 

Regnskap & Revisjon Valdres sender inn aksjonærregisteroppgaven for alle sine kunder, med mindre det uttrykkelig er avtalt noe annet. Din kundebehandler hos oss vil ta kontakt med deg hvis vi skulle mangle informasjon til oppgaven. Nytt av året er at Skatteetaten ilegger tvangsmulkt ved for sen levering, kr 2098 per dag.  Vi ber derfor om raskt svar på våre henvendelser slik at vi får oppgavene inn i tide.

 

Har du spørsmål angående aksjonærregisteroppgaven, kan du ta kontakt med din kundebehandler hos oss.