Tvangsmulkt ved forsinket levering

Fra 1. januar trer ny skatteforvaltningslov i kraft. Med denne loven kommer det nye regler for tvangsmulkt ved for sen levering, eller dersom det er åpenbare feil i opplysningene som gis.

 

Når kan det ilegges tvangsmulkt?

-  Ved forsinket levering av skattemeldinger (tidligere selvangivelse, omsetningsoppgave MVA) kan det ilegges ½ rettsgebyr daglig inntil meldingen er levert.

-  For manglende levering av tredjepartsopplysninger (tidligere ligningsoppgave og grunnlagsdata) kan det ilegges 2 rettsgebyrer daglig, maks 50 rettsgebyrer.

-  For bokføringspålegg kan det ilegges 1- rettsgebyr daglig. Maks 1 mill NOK.

-  I særlige tilfeller kan tvangsmulkten settes lavere eller høyere.

 

Skattemeldinger omfatter inntekt og formue, merverdiavgift, særavgifter og melding om trekk.

Tredjepartsopplysninger omfatter nesten all annen innrapportering, for eksempel aksjonærregisteroppgave, informasjon fra boligsameier, informasjon om pass og stell av barn, data om verdipapirfond og innskudd, utlån og renter.

 

For 2017 er et rettsgebyr kr 1 049. Det kan maks ilegges 50 rettsgebyrer som per 2017 utgjør kr 54 250.

 

Tvangsmulkten vil løpe til:

-  Opplysningene som mangler gis

-  Skattemyndighetene har fastsatt ved skjønn

-   Maksimal beløpsgrense er nådd