Innrapportering av utbetaling til selvstendig næringsdrivende

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Rundt disse tider er det mange som mottar oppgaver i posten av kunder som har kjøpt tjenester i løpet av året. Mange lurer kanskje på hva dette er. Ihht Ligningsloven § 5-9 er det slik at "den som selv eller gjennom andre har utbetalt vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art" skal sende inn en oppgave på dette til ligningsmyndighetene. Merk at dette gjelder kun for kjøp av tjenester og ikke varer. Det er også et krav om at den selvstendige næringsdrivende ikke har et fast forretningssted. Rapporteringen er et tiltak mot skatteunndragelse og svart arbeid. Det er likevel slik at det ikke skal foreligge noen subjektiv avveining for de som sender inn oppgaven. Hvis vilkårene om type tjenester og manglende fast forretningssted er oppfylt, foreligger det oppgaveplikt. 

 

Ved vurdering om hva som er fast forretningssted har skattemyndighetene lagd dette til grunn:

- næringsvirksomhet undergitt stedbunden beskatning etter Skatteloven § 3-3 vil i alminnelighet bli ansett som drevet fra fast forretningssted

- kontor som er åpent i vesentlig samme tid som er vanlig for slik virksomhet eller til regelmessige tider som er bekjentgjort på forhånd anses som fast forretningssted

- kontor med leid hjelp, kontorfellesskap med andre som vil kunne motta oppdrag, beskjeder e.l. vil anses som fast forretningssted

- hvor virksomheten drives fra hjemmet/bosted (hjemmekontor), vil dette i utgangspunktet ikke anses som fast forretningssted

- eget innredet kontor for virksomheten på privatadressen som er åpent, eventuelt med lønnet personale, samt gjort kjent for offentligheten regnes som fast forretningssted

- telefonadresse, telefon betjent av familiemedlemmer eller automatisk telefonsvarer vil derimot ikke være tilstrekkelig til etablering av fast forretningssted

Er det tvil om tolkningen av fast forretningssted, er det krav til at utbetalingen skal innrapportere.

 

Tidligere ble utbetalingene innrapportert på lønnsoppgaven (kode401), men det bortfalt som følge av innføring av A-ordningen. Rapporteringen skjer i dag i Altinn ved å benytte skjema RF-1321, og frist for rapportering for inntektsåret 2015 er 15. februar 2016. Det skal rapporteres kun ett beløp eks mva, selv om det er foretatt flere utbetalinger i året. Kopi av rapporten sendes til skatteyter.