Selvangivelsen 2015

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Det er igjen tid for å tenke på selvangivelsen og vi har samlet noen datoer det kan være greit å kjenne til.

 

Leveringsfrister

Den forhånds utfylte selvangivelsen blir tilgjengelig i Altinn i slutten av mars/ begynnelsen av april.

Leveringsfristen for vanlig lønnsmottakere og pensjonister er 30. april. Har du ingen endringer til selvangivelsen trenger du heller ikke levere den. Ved ikke å levere selvangivelsen, godtar du den slik som den er. Hvis du ikke leverer innen den 30. april, blir den ansett for å være godkjent uten endringer.

Leveringsfrist for selvstendig næringsdrivende er 31. mai. Det samme gjelder selskaper (AS, ASA, DA, SA, ANS, BA). Tidligere har det vært mulig å levere på papir, men fra i år må dette skje elektronisk for alle næringsdrivende. Deltakere i ANS og kommandittselskaper har også leveringsfrist 31. mai. Det bør gis en merknad i selvangivelsen at man er deltaker i et slikt selskap.

Du kan søke om å få utsatt fristen via Altinn. Dette må skje skriftlig og det må dokumenteres at det foreligger særlige grunner som vil skape betydelig vanskeligheter med å levere selvangivelsen med vedlegg innen fristen.

Tilleggsforskudd kan betales innen 31. mai for å slippe renter. Denne fristen gjelder også om du har fått utsettelse på selvangivelsen.

 

Skatteoppgjør

De første skatteoppgjørene blir sendt ut 22. juni. Dette gjelder pensjonister og lønnsmottakere som har levert selvangivelsen elektronisk og de som har benyttet seg av leveringsfritaket. Neste pulje er 3. august, og det vil da også bli inkludert selvstendige næringsdrivende  som har levert på papir. Etter dette er det ukentlige oppgjør fram til de siste blir sendt ut 12. oktober.

Vanlige lønnsmottakere og pensjonister som leverer selvangivelsen på papir får skatteoppgjøret tidligst i august.

Ønsker du å klage på ligningen, er klagefristen 6 uker etter skatteoppgjøret er utsendt. Får du skatteoppgjøret i juni er klagefristen 10. august.

 

Ønsker du veiledning om utfylling eller fradrag, se: www.skatteetaten.no.