Elektronisk handelsformat (EHF)

Før var det tilstrekkelig med faktura på epost, men nå er det mange som ønsker å motta fakturaene med EHF format. Mange kommuner, statlige virksomheter og private bedrifter tar ikke lenger i mot papirfaktura eller faktura på epost, men krever forsendelse på EHF.

EHF er et format definert av blant annet Direktoratet for forvaltning av IKT (DIFI). EHF filen inneholder all fakturainformasjon og kan utveksles direkte mellom økonomisystemer. De som skal sende og motta EHF registreres i et register kaldt ELMA. På www.anskaffelser.no kan man søke ved å taste inn organisasjonsnummer, og dermed finne ut om et foretak kan sende/motta EHF faktura.

Det er flere fordeler med å benytte seg av EHF. Fakturaen sendes rett fra fakturasystemet til mottakerens økonomisystem. Dette resulterer i at fakturaen kommer fortere frem, som igjen øker sannsynligheten for raskere oppgjør, og man slipper å være i tvil om den har kommet frem. I tillegg sparer man både tid og porto. Mottakeren importerer fakturaen som en fil hvor alle opplysninger ligger inne. Fakturaen kan da bokføres og eventuelt betales på en lettvinn måte. Dette er ressurseffektivt, da en får kjappere oppdatering av regnskapsdata og minsker risikoen for feil. Mange tror at man må være en stor leverandør for å ta i bruk EHF, men det er ikke nødvendig.

Våre systemer kan både sende og motta EHF fakturaer på en enkel måte. Du kan enten selv fakturere i vårt system eller vi kan fakturere for deg. Man velger bare å sende faktura som EHF i stedet for å skrive den ut på papir.

Ønsker du å ta i bruk EHF faktura for sending eller mottak? Ta kontakt med oss og vi finner en løsning som passer for deg.