Siste frist for tilleggsforskudd er 31.mai

Hvis du betalte for lite skatt i fjor, kan du fortsatt betale inn tilleggsforskudd uten å bli belastet for renter. Siste frist for innbetaling er tirsdag 31. mai. Fra 1. juli blir det beregnet renter med 0,56 prosent. Ved for mye innbetalt forskuddsskatt er rentesatsen også 0,56 prosent, og blir beregnet fra 1.juli og fram til skatteoppgjøret blir sendt til skatteyter.