FAGLIG OG STRATEGISK SAMARBEID

Fra 1. juli 2016 innleder Regnskap & Revisjon Valdres et faglig og strategisk samarbeid med det Hønefoss-baserte regnskapskontoret Fokus Økonomi. Kontorene er svært like på mange områder og ser på samarbeidet som en svært spennende mulighet for felles utvikling fremover.

Kontorene vil ha Asle Ivar Klemmetsrud som felles daglig leder, men begge selskapene fortsetter som selvstendige enheter. Samarbeidet vil ikke medføre umiddelbare endringer utad. Asle Ivar sin fysiske tilstedeværelse vil bli delt mellom Hønefoss og Valdres, men han vil være tilgjengelig elektronisk på fulltid.