Nå kan du inngå eFakturaavtale med Skatteetaten

Alle skatteytere kan nå inngå eFakturaavtale med skatteetaten for betaling av skatt. Du vil da få fakturaen rett i nettbanken, ferdig utfylt, i stedet for i posten. Når du benytter eFaktura, slipper du å taste inn konto-, KID- nummer og beløp. Du trenger kun å velge hvilke konto du vil betale i fra og godkjenne betalingen.

 

Hvordan opprette avtalen?

Når du betaler skatt i nettbanken, vil du etterpå få spørsmål om du ønsker å opprette eFakturaavtale. Da er det bare å velge ja til dette. Alternativt kan du legge inn avtalen manuelt i nettbanken ved å taste inn det KID-nummeret på 11 siffer som står på selvangivelsen din. Dette er din eFaktura referanse.

Du kan bare opprette eFakturaavtale for deg selv. Du kan fortsatt betale skatten for en annen person, men ikke opprette avtale.

Er du registrert i ELMA og har et regnskapssystem som støtter EHF, kan du få fakturaen som elektronisk handelsfaktura.  Les mer om EHF faktura her.

Det er foreløpig kun mulig å benytte løsningen for skatt. Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk må betales som vanlig.