SkatteFunn - søknadsfrist 1. september

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

SkatteFunn er en skattefradragsordning for bedrifter som har kostander forbundet med forskning- og utviklingsprosjekter (FoU).

For å kunne søke SkatteFunn må man være skattepliktig til Norge, men det er ingen krav om at man faktisk betaler skatt. Hvis man ikke betaler skatt, vil man få beløpet utbetalt gjennom skatteoppgjøret.

For å kunne kreve fradrag for kostnader til FoU må man sende inn en søknad som behandles av Norges Forskningsråd. Søknadsfristen er 1. september. Hvis prosjektet blir godkjent kan man oppnå 20 % skattefradrag for kostnadene.

For å oppfylle kravene til FoU må prosjektet:

-          Utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess

-          Prosjektet må være målrettet og avgrenset

-          Bedriften må ha nytte av resultatet

Alminnelig bedriftsorientert produktutvikling anses ikke som et forsknings- og utviklingsprosjekt.

For søknadsskjema og mer informasjon se her.