Kundebrev august 2016

FAKTURERINGSPRAKSIS

Regnskap & Revisjon Valdres vil gjøre noen mindre endringer i utfaktureringspraksis og informerer herved.

Oppdrag som holdes a-jour månedlig vil fortsatt få månedlig avregning, fakturert tidlig påfølgende måned. Sluttfaktura for regnskapsåret utstedes så snart årsregnskapet er ferdig produsert og sendt inn.

Oppdrag som holdes a-jour terminvis vil fortsatt få avregning 2-månedlig, fakturert etter terminslutt. Sluttfaktura for regnskapsåret utstedes så snart årsregnskapet er ferdig produsert og sendt inn.

Oppdrag som holdes a-jour sjeldnere enn hver andre måned, vil bli fakturert på a-kontobasis. Avhengig av forventet honorarstørrelse vil det bli sendt et antall a-kontofakturaer. Sluttavregning vil bli utstedt etter ferdigstilt årsoppgjør. Eierskifter og andre oppdrag utenfor normal regnskapsføring vil bli fakturert separat.

De aller minste oppdragene, typisk utarbeidelse av en enkel selvangivelse, holdes ikke a-jour i løpet av året og vil kun få en faktura.

Oppfølging av sene betalere er svært tidkrevende. I tilfeller hvor det går mye tid fakturerer vi merarbeidet som en del av regnskapsoppdraget.

 

VIDEREFAKTURERING MV.

Tilgang til programvare, f.eks. Duett og Eye-share, viderefaktureres så langt mulig til kostpris. Det samme gjelder porto og andre utlegg. Medgått arbeidstid i forbindelse med viderefaktureringen inngår i kostprisen. Vi tilstreber selvsagt også her å være så effektive som mulig.

Prislisten er oppdatert med effekt fra 1. juli 2016.

 

Vennlig hilsen

Asle Ivar Klemmetsrud

Daglig leder