Glimt fra fagkveld

Onsdag 11. januar ble det avholdt fagkveld i kommunestyresalen på Bagn. Vi synes selv at det ble en hyggelig kveld, med oppmøte av både kunder, samarbeidspartnere og andre som var interesserte. Hele kommunestyre salen var full og i pausen var det anledning for å slå av en prat.

Daglig leder Asle Ivar Klemmetsrud innledet fagkvelden. Han fortalte at begge regnskapskontorene har stor fagkompetanse på både primærnæring og andre virksomheter. Og gjennom samarbeidet som er etablert mellom Regnskap & Revisjon Valdres AS og Fokus Økonomi AS på Hønefoss, har vi muligheter til å utnytte denne kompetansen enda bedre. Det er kunder innenfor stort sett alle typer virksomheter, men skogrelaterte regnskaper er noe vi skiller oss ut på. Det er kanskje ikke helt unaturlig, med tanke på akkurat denne næringens betydning i nærområdene våre.

Fagkveld 1

Her er det ansatte i Regnskap & Revisjon Valdres AS og Fokus Økonomi Hønefoss som forbereder seg til presentasjon. Fra venstre Tor Gunnar Bjøre, Tommy Bjørke, Asle Ivar Klemmetsrud, Lena Tollefsen Gaptjern og Arne Leite.

Odd Arne Klemmetsrud har jobbet innen området skogsameier og eierskifte i landbruk i 35 år og har derfor mye erfaring og god kompetanse på dette. På fagkvelden informerte han om retningslinjer omkring virksomhetsbegrepet. Tor Gunnar Bjøre er ansatt hos Fokus Økonomi der han jobber med landbruksregnskap og har mastergrad fra Ås, med masteroppgave på skog og skogbeskatning. Tor Gunnar gjennomgikk gjennomsnittsligning og tømmerkonto, samt at orienterte om skogfondsordningen.

Fagkveld 2

Neste tema var utviklingen når det gjelder levering og bokføring av bilag. Arne Leite har lang erfaring innen landbruket og landbruksregnskap, så derfor ga han en innføring i utviklingen samt at han forklarte om bruken av "Min Side".  Daldata har en løsning som kalles "Min Side" og som brukes til enkel fakturering, oversikt over resultat, overføring/henting av bilag samt betaling, mottak og attestasjon av bilag. Det ble lagt vekt på at vi prøver å tilpasse bilagslevering og løsninger til den enkelte kunde avhengig av størrelse, bransje og ønsker til kunden. Arne fortale også at de enkle løsningene som det reklameres om i media om dagen, er løsninger som vi allerede praktiserer. Men at det er viktig å forstå at "enkle" løsninger ikke alltid er så enkle som det høres ut som. Det oppfordres derfor til å ta kontakt, og så kan vi forklarte den enkelte hva det innebærer.

Etter presentasjonen var mulig å komme med spørsmål for de som ønsket det.

Tirsdag 17. januar ble det avholdt lignende fagkveld på Klekken Hotell i Hønefoss arrangert av Fokus Økonomi og Regnskap & Revisjon Valdres. Ca. 70 interesserte kom innom denne kvelden.

 Fagkveld 3 Hønefoss

 

Se presentasjonene fra fagkveldene her:

Hønefoss

Bagn

Vi takker for oppmøtet både i Bagn og Hønefoss, og vil gjerne ha tilbakemelding på om det er ønske om lignende fagkvelder med andre temaer.