1. november blir hele sykmeldingen digital

   NAV 2

        

Fra 1. november innføres digital sykmelding for åtte fylker, deriblant Oppland. Nedenfor følger infomasjon fra NAV angående de digitale sykmeldingene. 

 

Hvordan vil det merkes for dere?

For deg som arbeidsgiver merkes det ved at du må gå til Altinn for å motta sykmeldingen og søknaden om sykepenger dersom den ansatte har valgt å sende disse digitalt fra nav.no.

Sykmeldingene kommer allerede fortløpende. De digitale sykepengesøknadene vil komme fra den dagen det respektive fylket blir koblet på og gjelder for de sykmeldingene som er skrevet ut etter denne datoen.

 

Hva er fordelene med digital sykmelding?

 • Dere trenger ikke lenger distribuere sykmeldingen og søknaden internt.
 • Nærmeste leder får tilgang til sin egen side: www.nav.no/minesykmeldte. Her vil det komme stadig flere nyttige verktøy til hjelp for de personalansvarlige lederne når de skal følge opp sykmeldte arbeidstakere.
 • NAV-kontoret får mulighet til å ta kontakt med rett person hos dere underveis i oppfølgingen.
 • Søknaden om sykepenger blir riktig utfylt fordi den ansatte får støtte til utfyllingen i den digitale løsningen.
 • Dere får kopi av søknaden om sykepenger som sendes til NAV. Den ansatte vil ved behov ha mulighet til å korrigere.

Dere sender kun inntektsopplysninger på papir, inntil vi har en digital løsning også for dette.

 

Noen trenger fortsatt sykmeldingen på papir

Dette gjelder

 • hvis sykmeldingen gjelder behandlingsdager eller reisetilskudd
 • ansatte som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige
 • ansatte som ikke har adgang til å få bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå
 • ansatte som oppholder seg på skjult adresse

 

Hva kreves det av dere?

 • Dere velger hvilke personer (oftest er dette HR-/lønnsfunksjonen) som skal ta i mot sykmeldinger og søknader i Altinn. De samme personene skal også oppgi nærmeste leder for den ansatte som er sykmeldt.
 • Dere tildeler rettigheter til enkelttjenestene «Sykmelding», «Sykmelding – oppgi nærmeste leder med personalansvar» og «Søknad om sykepenger» til de utvalgte personene i virksomheten. 
 • Dere oppfordrer de ansatte til å ta i bruk digital sykmelding.

 

Les mer på NAV sine hjemmesider her.