Skatteoppgjøret for 2016 var klart for alle 25. oktober

De første skatteoppgjørene for næringsdrivende ble sendt ut 2. august. 25. oktober ble de siste skatteoppgjørene for inntektsåret 2016 klare.

 

Mener du skatteoppgjøret er feil kan du sende inn endring eller klage. Du kan endre hvis du har oppdaget feil eller mottatt nye opplysninger. Du kan klage hvis du har mottatt vedtak fra Skatteetaten om at de har endret skattemeldingen din. Ønsker du å klage på ligningen er fristen seks uker etter at du har mottatt fastsettingsvedtaket. 

Har du fått restskatt forfaller denne til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt til skatteyter. Ved restskatt på over kr 1000 deles betalingen opp i to like beløp. Den første forfaller etter tre uker og den andre fem uker fra den første. Restskatten må betales innen forfall selv om man har sendt klage på ligningen. Elektroniske brukere får sin faktura i Altinn. Er man ikke elektronisk bruker får man den tilsendt på papir i posten.

Har du skatt til gode vil dette bli utbetalt til kontonummeret opplyst på skatteoppgjøret. Får du utbetalt et beløp som er mindre enn det som er opplyst kan det være at Skatteetaten har foretatt motregning mot et annet krav. Dette vil eventuelt opplyses om i et egent brev.