Aksjonærregisteroppgaven 2017

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap skal hvert år levere en aksjonærregisteroppave til Skatteetatens aksjonærregister. I registeret samles informasjon om alle hendelser og transaksjoner i selskapene.  Fristen for innsending er 31. januar 2018. Regnskap & Revisjon Valdres AS sender inn oppgaven på vegne av sine kunder hvis ikke annet er avtalt.  

 

I oppgaven rapporteres det inn endringer i aksjeeiere, aksjekapital, utbytte og omdanninger. Hvis din saksbehandler er usikker på om det er endringer som må registreres i oppgaven tar vi kontakt med deg. Vet du om endringer som ikke er meddelt oss ta gjerne kontakt så får vi notert det ned. Det er viktig at vi får denne informasjonen.

Hva som er registrert i aksjonærregisteret per 31.12.2016 finner du på www.aksjeeiere.no. Norge har ikke noen løpene aksjeeierregister, men registeret blir oppdatert med endring i 2017 når alle disse oppgavene er registrert og godkjent.

 

Konsekvenser ved å ikke levere

Informasjonen fra aksjonærregisteroppgaven benyttes til å lage aksjeoppgaven som skal hjelpe aksjonærene å levere inn riktig skattemelding. Hvis oppgaven ikke leveres, vil aksjeoppgaven bli mangelfull og aksjonær må selv huske å legge inn riktige eierandeler og utbytte.

Skatteetaten har besluttet å ilegge selskap som ikke leverer innen fristen en daglig løpende tvangsmulkt frem til oppgaven blir levert. Mulkten vil utgjøre 1 rettsgebyr per dag (kr 1049 per 01.01.2017) opp til maks 52 450.

 

Har du spørsmål om aksjonærregisteroppgaven så ta gjerne kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du her.