Oversikt over godkjente kassasystemer

Fra 1. januar 2017 er det bare tillatt å selge kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Bokføringspliktige har frist til 1. januar 2019 med å oppgradere sine kassasystem eller anskaffe nytt system.

 

Izettle

 Foto:Kassasystem fra iZettle

 

Skatteetaten skriver at det nye kassasystemregelverket vil gjøre det vanskeligere å skjule kontantomsetning gjennom manipulasjon av kassasystem. De aktuelle endringene i bokføringsforskriften gjelder særlig regler om dokumentasjon av kontantsalg, og unntak fra kravene om dokumentasjon av kontantsalg. Det innføres et nytt unntak som gjelder dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) der alle kundene angis med navn og adresse. Målet er å bekjempe svart økonomi og sikre mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen.

Det blir stilt spesifikke tekniske krav til de nye kassasystemene. Alle systemleverandører må levere en erklæring i Altinn for å bekrefte at systemet er i henhold til kassasystemloven og kassasystemforskriften. Kravene kan du se her.

Skatteetaten har utarbeidet en liste over de leverandørene som har levert erklæring i samsvar med regelverket. Listen finner du her.

Kjøper du nytt kassasystem etter 1. januar 2017 er altså leverandørene pliktige til å selge deg systemer som oppfyller de nye kravene. Kjøper du derimot brukte systemer er det viktig å sjekke at det oppfyller regelverket.