Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra Skatteetaten

Vi har fått beskjed om at Skatteetaten ikke sender kopi av varsler til regnskapsførere og revisorer. Vi ser det derfor nødvendig å oppfordre alle kunder til å ta kontakt med oss umiddelbart hvis du mottar SMS, epost eller brev fra Skatteetaten.

Som tidligere omtalt kom det nye regler for ileggelse av tvangsmulkt fra 1. januar 2017. Skatteetaten vil ved for sen eller mangelfull innlevering sende ut et varsel om en slik ileggelse. Det varierer av oppgavetypen hvilke kanal som brukes for utsending av varselet. Varsel om manglende innlevering av mva- meldingen vil varsles ved bruk av ordinær post, mens manglende innlevering av skattemeldinger og aksjonærregisteroppgaver vil legges ut i Altinn. Regnskapsfører får ikke en kopi av dette varselet. 

På bakgrunn av dette er det spesielt viktig å raskt orientere din regnskapsfører hvis du skulle motta en slik henvendelse fra Skatteetaten.