Fradrag for representasjonskostnader

Kostnader til representasjon er som hovedregel ikke skattemessig fradragsberettiget.

Det gis likevel fradrag for kostander til beskjeden bevertning av kunder og forretningsforbindelser under visse vilkår.

- den som krever fradrag er næringsdrivende og kostnadene knytter seg til       virksomheten

- bevertningen finner sted i forretningstiden eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger eller demonstrasjon av varer,

- bevertningen finner sted på arbeidsstedet eller hvis det ikke er kantine eller annen rimelig serveringsmulighet der, på spisested i nærheten,

- det serveres ikke brennevin,

- kostnadene ved servering på spisested utenfor arbeidsstedet overstiger ikke kr 451 pr. person (fra og med 2016).

Hvis en eller flere av vilkårene ikke er oppfylt er ingen del av kostnaden fradragsberettiget.

Vi ser særlig at mange overskrider beløpsgrensen på kr 451 per person. Husk at denne er absolutt.  Kostandene er også ofte dårlig dokumentert. Kostander til bevertningen må dokumenteres med bilag (f. eks kvittering fra restaurant) og være påført formålet med bespisningen og hvem som deltok. 

Spør oss gjerne hvis du er usikker.