Sykepenger for selvstendig næringsdrivende

NAV

 

Mange selvstendig næringsdrivende har opplevd å komme i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av sykdom. Som selvstendig næringsdrivende har du kun rett til sykepenger fra den 17. sykefraværsdagen.

Fra den 17. sykefraværsdagen har du rett på 65 % av sykepengegrunnlaget. Sykepengegrunnlaget er begrenset opp til 6 G. Les om beregning av sykepengegrunnlaget her. Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven som bedrer vilkårene for selvstendig næringsdrivende som blir sykmeldt. Fra 1. oktober får selvstendig næringsdrivende dekket 75 % av sykepengegrunnlaget, begrenset opp til 6 G.

NAV tilbyr også en egen forsikring for selvstendig næringsdrivende som man kan søke om på deres hjemmesider.

Du kan velge mellom tre ulike forsikringer

-          65 % dekning av sykepengegrunnlaget fra 1.- 16. sykefraværsdag

-          100 % dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag

-          100 % dekning av sykepengegrunnlaget fra første sykefraværsdag

Forsikringspremien varierer ut i fra hvilke type forsikring man velger.