Invitasjon til kundemøte om skogsameie

KUNDEMØTE SKOGSAMEIE

"Kroken" Hedalen, (ved siden av Hedalsheimen)

tirsdag 10. oktober kl. 19.00 – 20.00.

 

                                                 Skogsameie / Skatt / Organisering / Registrering mm

 

Våren 2016 kom Skatteetaten med en presisering av virksomhetsbegrepet når det gjelder aktivitet i skog og beskatning. Dette er hensyntatt ved ligningen for 2016 når det gjelder skog i enkeltpersonforetak.

For skog som ligger i sameie var det fortsatt usikkerhet omkring en del skatteproblematikk. Dette ble avklart i mai 2017 og det er nå aktuelt å vurdere endringer i rutiner for regnskap, skatt m.v. 

Vi har mange skogsameier på kundelista ved regnskapskontoret, og ser at det er svært like problemstillinger for alle. Dette gjør at vi inviterer alle skogsameier til informasjonsmøte, der vi gjennomgår generelle spørsmål. Invitasjonen sendes til vår kontaktperson, og til alle sameierne som vi har kjent e-postadresse til.  

I etterkant av møtet ser vi for oss at vi kan avtale med den enkelte for evt. å bidra med individuelle ønsker og behov, med tanke på riktig registrering og skattemessig posisjonering. 

 

På møtet treffer du:

Silje Skaro Dokken, Inger Olea Digene og Odd Arne Klemmetsrud

 

For å ha litt "peiling" på hvor mange som kommer, vil vi gjerne at dere melder fra til kontoret enten pr. telefon eller e-post senest i løpet av mandag  09.10.

 

REGNSKAP & REVISJON VALDRES AS

Tlf: 472 55165 / 474 76642 | epost: post@rrvaldres.no