Tap av fradragsrett for pendlere

Er du langveisfarende pendler som på grunn av jobb må pendle mellom hjem og bolig på arbeidsstedet, vil du kunne få mindre i fradrag fra 2018.

Regjeringen fastslår at det fra 1.januar 2018 ikke lenger kan kreves fradrag for utgifter til kost dersom pendlerboligen tilbyr muligheter til tilberedning og oppbevaring av mat. Innstrammingen av regelverket består av følgende punkter:

-          Det gis ikke fradrag for kost der skatteyter bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller overnatter privat.

-          De øvrige fradragssatsene reduseres med 150.

-          Det innføres en tidsbegrensning på 24 måneder for fradrag for kost og losji.

Regjeringen mener to år sammenhengende arbeidsforhold gir arbeidstaker tilstrekkelig tid til å tilpasse seg den nye situasjonen. Regelendringen vil også føre til at det ikke lenger vil være mulig å motta trekk- og skattefri kostgodtgjørelse fra arbeidsgiver ved overnatting på hybel/brakke. Imidlertid vil det være dekning for at arbeidsgiver kan yte skattefri dekning av merutgifter til kost og losji også etter 24 måneder.

Les mer om fradragsrett for pendlere her