Frister for avvikling av aksjeselskap i 2018

Hvis du har tenkt til å avvikle et aksjeselskap i 2018 begynner det å haste.

Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være sendt Foretaksregisteret innen 20. oktober. Fristen gjelder for elektronisk innsending. Gjennomføringsmeldingen bør være innsendt innen 12. desember for at det skal kunne fattes vedtak i 2018.

Anbefalte frister for innsending på papir er 1. oktober og 30. november.

 

Ring oss hvis du trenger råd eller bistand.