Skatteregler for arrangering av julebord

Tiden går fort og julebordsesongen nærmer seg. Her kommer noen regler for hva du kan kreve fradrag for, og om de ansatte må skatte av tiltaket. Hovedregelen er at alle fordeler vunnet ved arbeids skal skattlegges. Det er mange unntak fra hovedregelen, og reglene for julebord er en av dem.

Julebord anses som et velferdstiltak som tar sikte på å øke trivselen og motivasjonen til de ansatte. Tiltaket er skattefritt for de ansatte så lenge det anses som et rimelig velferdstiltak.  Ved vurdering om et tiltak er rimelig legges det blant annet vekt på om det anses som vanlig i arbeidslivet og verdien på tiltaket.

Arbeidsgiver har i alminnelighet fradragsrett for kostnader til velferdstiltak når kostnadene er pådratt av hensyn til de ansattes interesser og er knyttet til arbeidsgiverens inntektsgivende aktivitet. Dette gjelder enten velferdstiltaket er skattepliktig for den ansatte eller ikke. Hvis det tiltaket som kostnadene dekker ikke anses som rimelig velferdstiltak, må det vurderes om kostnadene er fradragsberettigede etter andre regler, f.eks. som lønn, eller om kostnaden skal behandles som utbytte

Reglene om velferdstiltak omfatter ikke foretak uten ansatte. Fore foretak med ansatte er det krav at de ansatte må overstige en full stilling. I foretak som eies av en person, eventuelt sammen med ektefelle eller samboer, vil det også være et krav at foretaket i tillegg har andre ansatte (uten nær familiær tilknytning) som til sammen utgjør en hel stilling

Trenger du hjelp til å vurdere dine planer for julebord? Ta kontakt med oss.