KORTIDSUTLEIE AV BOLIG BLIR SKATTEPLIKTIG

Finansdepartementet har fastslått å avvikle skattefritaket for kortidsutleie av egen bolig. Regelendringen innebærer at inntekter som stammer fra utleieforhold som har en varighet på mindre enn 30 dager der inntekten ikke er omfattende nok til og regnes som virksomhetsinntekt, skal beskattes som kapitalinntekt. Regelendringen vil ramme de som leier ut via delingsøkonomitjenester som Airbnb og liknende, og vil ha virkning fra 2018.

Departementet mener skattefritaket vil føre til at boligeiere trekker utleieenheten fra det tradisjonelle utleiemarkedet. De peker også på at det er uheldig at skattefritaket for kortidsutleie opprettholdes mens tradisjonell overnattingsvirksomhet er skattepliktig, da denne forskjellbehandlingen kan føre til konkurransevridninger. Dette igjen vil føre til mindre effektiv ressursbruk.