Elbilens økonomiske fordeler

Stortinget har bestemt at de ønsker at bilparken i Norge skal forflyttes over fra fossile kjøretøy til elbiler. Det er derfor mange svært gunstige regler ved anskaffelse og bruk av disse bilene. Videre følger noen hovedpunkter.

Hvis man kjøper en bil som går på bensin eller diesel må man betale merverdiavgift og engangsavgift. Omsetning av elbiler er fritatt for begge deler og er derfor svært gunstig i innkjøp.

Når det gjelder bruk skiller vi mellom sentrale og lokale fordeler. Fordeler som er bestemt sentralt er gunstig firmabilbeskatning (i 2018 60% av listepris som ny) og fritak for trafikkforsikringsavgift (tidligere årsavgift). Fordeler som betegnes som lokale er de som bestemmes av fylket eller kommunen. Det gjelder mulighet for gratis parkering, fritak for bompenger, kjøring i kollektivfelt, fritak for fergeavgift og gratis ladning på offentlige ladestasjoner. Det varierer hvor mye kommuenen har gått bort ifra fritakene eller ikke. Det er foreslått et regel om at nullutslippsbiler ikke skal betale mer enn 50% av satsen for andre biler når det gjelder bom, parkering og ferje.