Skatt på telefon og internett betalt av arbeidsgiver

Har du tilgang privat til telefon og internett tilgang som arbeidsgiver betaler for? Da er det skattepliktig.

Når det foreligger tjenstlig behov for den ansatte til å disponere telefon og internett skal det beskattes etter en sjablongmetode. Sjablongmetoden gir et fast inntektstillegg på kr 4392. Ved utgiftsgodtgjørelse skal skattepliktig fordels beskattes oppad til det beløpet som dekkes av arbeidsgiver hvis det er mindre enn sjablongbeløpet. Hvis det beskattes som naturalytelse blir skattepliktig beløp lik sjablongbeløpet uansett om kostnaden er over eller under.  

Har du ikke tjenstlig behov for telefon eller internett er hele beløpet skattepliktig. Det beskattes da eller de vanlige reglene for naturalytelser.

Varekjøp med telefon

Arbeidsgiver er ikke pliktig til å dekke såkalte felles fakturerte tjenester. Dette kan for eksempel være betaling av parkering, bussbilletter, musikk eller pengegaver til frivillige organisasjoner. Hvis arbeidsgiver likevel velger å gjøre dette er de første tusen kronene skattefrie for den ansatte. Dekkes beløp over kroner tusen skal beløpene fordels mellom det som er privatbruk og yrkesbruk. Den private delen skal fordelsbeskattes.