Unntak fra krav til kassasystem

Senest fra 1. januar 2019 må i utgangspunktet alle bokføringspliktige som har kontantsalg benytte et produkterklært kassasystem. Men finnes det finnes unntak!

Se her om du faller inn under unntakene.