Er du over 13 år og har sommerjobb?

Mange unge benytter sommeren til å jobbe. Men har du oversikt over hva som trengs før en kan motta lønn?

Frikort

Fra det året man fyller 13 år, må man ha skattekort eller frikort. Frikortgrensen er på kr 55 000, som innebærer at man kan tjene inntil dette beløpet uten å betale skatt. Tjener du over frikortgrensen, skal du betale skatt av pengene. Glemmer du å bestille skattekort, vil arbeidsgiver trekke 50 prosent skatt av inntekt som overstiger kr 55 000. Derimot vil for mye betalt skatt bli tilbakebetalt til arbeidstaker året etter. Det er også viktig å huske på at feriepenger, både feriepenger man opptjente i fjor som blir utbetalt i år, og feriepenger man får utbetalt hvis man slutter i jobben i år, inngår i frikortbeløpet på kr 55 000. Frikortet fordeles mellom arbeidsgivere dersom man har flere. Ble frikort benyttet året før, er det ikke nødvendig å søke om nytt frikort.

Er arbeidstaker under 13 år gjelder egne regler. Les mer om dette her.

Du kan bestille frikort og skattekort på skatteetaen.no.