Nyheter i Duett MinSide desember 2019/januar 2020

Nå har du flere gode muligheter i Duett MinSide! Nyhetene berører deg som:

  • Fakturerer i MinSide
  • Attesterer regninger
  • Registrerer timer via mobilappen Duett Time

Fakturering – gratis innfordring via Svea Finans

I Duett MinSide har du fra før mulighet for å sende betalingspåminnelser til kundene dine på e-post eller via SMS. Nå kan du overlate til Svea Finans å følge opp fordringene dine videre, enten automatisk (14 dager etter forfall), eller at du selv sender utvalgte fordringer til Svea for innfordring. Tjenesten er gratis!

For å få dette til å fungere, må du fakturere med KID-nummer, og ha en OCR-avtale med banken som gjør at innbetalinger hentes automatisk inn i regnskapet. Har du ikke OCR-avtale i dag, kan du spørre oss om dette. Vil du vite mer? Klikk her, og logg deg på med samme brukernavn og passord du har i MinSide for å åpne linken.

Fakturering – forbedringer

Nå er det mulig å sette fakturadato og forfallsdato ved utsending av faktura rett fra registreringsbildet, og kreditnotaer kan registreres uten å måtte henvise til en tidligere faktura. Les mer om disse endringene i versjonsloggen (samme innlogging som du har på MinSide).

Fakturering - eFaktura til privatpersoner

Nå kan du sende eFaktura til privatpersoner, til deres Vipps eller private nettbank for betaling. Denne tjenesten betinger at du bruker KID-nummer ved fakturering, og har en OCR-avtale med banken for å hente innbetalinger. Fordelen med eFaktura er at du slipper å mase om e-postadresser eller printe fakturaer til privatpersoner. Har de sagt ja til å motta efakturaer i Vipps eller nettbank, vil fakturaer du sender fra MinSide havne der. Det blir dermed enklere for privatkundene dine å få betalt i tide også.

Bruk av eFaktura vil bli fakturert fra oss etter kostpris fra Duett. Pr. i dag er dette 3 kr pr faktura. Dette er mye lavere enn portoen, og du er tryggere på at fakturaen kommer fram.

Attestasjon - PDF-vedlegg kan vises før EHF-fakturaen

I MinSide attestasjon vises EHF-fakturaer med sitt standard format, som kan være vanskelig å lese. Har leverandøren din sendt med en PDF-kopi som vedlegg, kan du på leverandøren nå angi at du vil vise PDF-vedlegget først.

Time - ny versjon av mobilappen

Felt for klokkeslett er nå lagt inn. Du kan angi start og stopp, eller bruke stoppeklokka til å måle medgått tid. Pauser kan trekkes fra, og du kan legge ved dokumentasjon i registreringen, f.eks. bilder. Det er lettere å legge på medgått materiell sammen med timeregistreringen. Det blir dermed enklere for deg å få fakturert jobben du har gjort. Brukes timene til lønn, kan det nå legges forslag til lønnsart på timevarene.

Finn mer info om nyheter

Du vil ved hver oppdatering av MinSide kunne lese om nyhetene. Logg deg inn på MinSide, klikk på spørsmåltegnet oppe i høyre hjørne, og se under Oppdateringer. Der ligger info til deg med nyeste oppdatering øverst. På denne sida finner du også ofte stilte spørsmål og brukerveiledninger.