Kompensasjonsordning for næringslivet

Lørdag 18. april åpnet søknadsportalen for kompensasjonsordning for næringslivet for de som er pålagt stenging av staten. Mandag 20. april åpnes portalen for øvrige foretak. Forskriften son ligger til grunn for kompensasjonsordningen er nå klar og gir utfyllende informasjon on kriterier for søknaden. 

Søknadsportalen finnes her, https://kompensasjonsordning.no/.

Ved å svare på noen spørsmål kan du finne ut om du kan søke om støtte. Se her. 

Første utbetaling vil skje så raskt som mulig. I løpet av 2-3 virkedager hvis søknaden godkjennes av den automatiske kontrollen. Hvis ikke kan det ta opp til tre uker for manuell behandling. 

Søknadsfrist er 30. juni. 

Vi er i full gang med ajourhold av mars for mange av våre kunder og bistår i søknadsprosessen. 

Har du spørsmål ta kontakt med din saksbehandler eller på post@rrvaldres.no / 61348910.