Odd Arne Klemmetsrud

Odd Arne Klemmetsrud startet virksomheten som nå heter Regnskap & Revisjon Valdres i 1981. Med sin lange og allsidige erfaring er Odd Arne en sentral person, spesielt i mye av rågivningsarbeidet.

Mer om dette Vi leverer
  • Regnskap
  • Attestering
  • Rådgivning
  • Fakturering
  • Lønn