Priser

 

Regnskapstjenester: 640 kr/time

 

Årsoppgjør: 800 kr/time

 

Løpende rådgivning og administrativt klientarbeid: 800 kr/time

 

Spesialrådgivning: 895 kr/time

 

Klientrelaterte utlegg viderefaktureres etterskuddsvis

 

Fakturer selv: fra 140 kr/mnd

Før regnskap selv: fra 375 kr/mnd

 

Prisene gjelder fra 1. juli 2018. Se komplett prisliste her

Vi leverer
  • Regnskap
  • Attestering
  • Rådgivning
  • Fakturering
  • Lønn