Tjenester

 

All bilagsbehandling automatiseres så langt mulig og alt håndteres selvfølgelig digitalt.

Fakturerer selv i vår billige og superenkle løsning. Vi kan også bistå med fakturering etter mottatt fakturagrunnlag eller vi kan sørge for bokføring hvis det er fakturert i eksternt system. Vi anbefaler sterkt at det faktureres med KID slik at innbetalinger leses automatisk inn i regnskapssystemet.

Attester og betal regninger raskt og enkelt direkte i vårt system, helst via egen app. Inngående fakturaer mottas elektronisk (EHF eller PDF) og bokføres automatisk. Du signerer betalingene med BankID. Regnskapet er alltid oppdatert.

Registrer reiseregninger og utlegg i en smart app. Reiseavstand beregnes automatisk. Utleggsbilag tolkes direkte. Enklere blir det ikke.

Lønnsfunksjonen er både viktig og krevende. Regelverket er omfattende og feiltoleransen lav. Slipp bekymringene og overlat lønnsfunksjonen til oss.

Produksjon og innsending av årsregnskap og ligningspapirer er en naturlig del av regnskapsprosessen. Det samme gjelder innsending av aksjonærregisteroppgaver.

Budsjettering og rapportering tilpasses den enkelte virksomhets behov og ønsker. Vi kan sette opp alt fra de enkleste rapportene til avanserte prosjektrapporter, likviditetsanalyser mv.

Vi kan bidra med nystiftinger, omdanninger, kapitalendringer, restrukturering, oppkjøp, fusjoner, fisjoner, generasjonsskifter, skatteplanlegging mv. Vi bidrar også jevnlig i forbindelse med eierskifte i landbruket, utarbeidelse av driftsplaner, skogsameieforvaltning, jordleieavtaler, kvoteleieavtaler, forpaktningsavtaler mfl.


PROGRAMVARE 

 • Duett
 • Tripletex
 • Huldt & Lillevik Lønn
 • Maestro Årsoppgjør
 • PowerOffice
 • Sticos Oppslag 
 • Gyldendal Rettsdata
 • RavnInfo
Vi leverer
 • Regnskap
 • Attestering
 • Rådgivning
 • Fakturering
 • Lønn